Historie obce Pustověty 

 

Obec byla založena r. 1378, kdy byl postaven první manský dvůr na místě, kde se nyní nachází č.p. 9. V okolí však lidé žili již dříve, v okolních lesích pálili uhlíři dřevěné uhlí. V období let 999 - 1002 za vlády Boleslava III. (Ryšavého) byl v místech současné obce Velký rybník, který sloužil ke splavování dřeva od Doupna až po Berounku. V r.1532 byla však hráz protržena povodní a na opravu již nebyli peníze. Dodnes je možno pod vsí vidět část hrázky. Dole pod hrází se nacházely železné hutě. V roce 1555 byl v obci 1 sedlák a 3 chalupníci, v dobách 30 ti leté války byla obec zcela opuštěná.

 

pustovety 3

 

Postupně se však život do obce vracel a obec se rozvíjela do dnešní podoby. Přispěla k tomu i stavba trati Rakovník - Protivín, která byla postavena během dvou let. Povolení ke stavbě bylo vydáno 30. 4. 1874. Stavbu realizoval podnikatel Jan Muzika a spol. za příspěvek vlády ve výši 18 mil zl. Trať byla slavnostně dokončena 30. 4. 1876.

 

pustovety 4

 

K rozvoji obce přispěl i p. Josef Hejda, který v r. 1850 postavil v obci mlýn (budova vedle Obecního úřadu). Náhon ke mlýnu vedl v místech, kde je nyní vedena cyklotrasa Rakovník - Křivoklát. Proto i název místního pohostinství Na chobotě nebo Na ostrově je z dob, kdy byl obklopen z jedné strany Rakovnickým potokem a z druhé náhonem ke mlýnu. V r. 1950 musel však mlýn ustoupit velkomlýnu v Čisté, a tak jako mnoho dalších v okolí, byl uzavřen a náhon zasypán.

 

pustovety 2

 

V r. 1884 byla v Pustovětech postavena jednotřídní škola. V roce 1884 navštěvovalo školu 65 dětí (32 chlapců a 33 děvčat), prvním učitelem byl p. Antonín Šnobl. Ve škole se učilo až do r. 1975, kdy byla škola zavřena pro malý počet žáků. Obecní knihovna byla založena v r. 1930. V současné době je umístěna v budově OÚ.

 

23. 2. 1896 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Pustovětech. Ten v roce 1931 postavil pomník padlým hrdinů I. světové války, z obce zahynulo 15 mužů.

 

pustovety0

 

V r. 1974 bylo postaveno místními občany fotbalové hřiště. Na stavbě byly odpracovány stovky dobrovolných hodin mladými sportovci, kteří v tomtéž roce založili TJ Pustověty.

 

V současné době se v obci nachází pohostinství a prodejna Smíšeného zboží. Součástí obce jsou i samoty na Mičích a Kolonie, kde jsou v současné době vybudovány penziony, dále je to hájovna na Marvanech a dva strážní domky, včetně zastávky v Lašovicích (trať Rakovník - Beroun).

 

 

Zdroj : školní kroniky, obecní kroniky a zápisky pana Maršála.

 

 

 

PŘÍŠTÍ ZÁPAS

 

So 6.10. 16:00 hod.

Soutěžní utkání

 

Hředle logo_sokol_50 Pustověty

NAROZENINY SLAVÍ

Sixta Jakub

Šnobl Dušan


AKTUÁLNÍ POČASÍ

Rodinná firma PATERA byla založena v roce 1993. Již od svého počátku se zabýváme prodejem a servisem zahradní, lesní a malé komunální techniky.
Údržba městských komunikací Rakovník
Kovovýroba Šperl, vrata, brány, rolety, žaluzie LOMAX
ROSTLINNÉ komodity, PESTICIDY, OSIVA, HNOJIVA, PRODEJNY hospodářských potřeb
CENTRUM MÍCHÁNÍ BAREV, ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, PŮJČOVNA NÁŘADÍ
Firma Froněk, spol. s r.o. je soukromá česká stavební společnost střední velikosti, která se zabývá výstavbou pozemních komunikací, těžbou kamene, jeho zpracováním na drcené kamenivo a výrobou směsí kameniva obalených asfaltem (asfaltové směsi). Na českém trhu působí již od roku 1993 a to převážně v regionech středních, západních a severních Čech.
Herold Řeznické Potřeby
Pustověty